Etniciteit en psychofarmaca

Farmacotherapie in de transculturele psychiatrie. Prof. Braakman geeft met deze vorming inzichten aan artsen en geneesheren over het gebruik van psychofarmaca aan personen met diverse etnische achtergrond. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het effect van psychofarmaca anders kan zijn bij mensen met een verschillende etnische achtergrond.

Meer weten? Neem contact op met Van Beuren Godfried https://cultuursensitieveggz.be/contact/ of met Prof.dr Bernard Sabbe via de pagina contact.

Diversiteitsbeleid: implementatie

Doelstelling

Voor organisaties is het niet altijd eenvoudig om te werken rond het thema diversiteit. Veelal blijft dit beperkt tot het schrijven van een visietekst maar gebeurt er op het concrete vlak naar uitvoering en dit concreet maken in het alledaagse werk van de medewerkers niet zoveel.

Inhoud

 • Diversiteit
 • Bewustwording
 • De stuurgroep
 • Visie
 • Vorming en opleiding
 • Consolidatie en verbetering

Meer weten? neem contact op met Godfried van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Psychisch kwetsbare vluchtelingen in Westerse psychiatrie

Dr. De Ryker Kim en Dr Ann Maesen waren vanaf 2017 de verantwoordelijke psychiaters van het POZAH-team in het psychiatrisch ziekenhuis St. Alexius te Grimbergen. Zij waren de artsen die de behandeling op zich namen van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) met ernstige psychiatrische problematiek. In deze uitgebreide presentatie die zij gaven op het seminarie (psychische kwetsbaarheid bij vluchtelingen en asielzoekers) dat gegeven werd op 6 november 2019 geven zij een overzicht van hun ervaring als psychiater/arts in de behandeling van vluchtelingen met psychische kwetsbaarheid.

Inhoud

 • Pozah
 • Wie komt er in opname?
 • Diagnostiek
 • Verloop van de opname
 • Vervolg na oppuntstelling
 • Hindernissen
 • Ervaringen bij de ambulante psychiatrische zorg
 • Voorzichtige besluitvorming

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Transculturele communicatie

Lieve Lenaerts

DoorElkaar Hivset Vormingscentrum Turnhout

In de geestelijke gezondheidszorg heb je een groeiende groep cliënten met een andere culturele achtergrond, andere thuistaal, andere religie. Vluchtelingen en hun ervaringen brengen ook een andere dynamiek met zich mee. Deze cliënten kijken anders naar hulpverlening, naar hun ziekte, naar de rol van de hulpverlener… Cliënt en hulpverlener moeten opnieuw zoeken naar een effectieve communicatiestrategie: bedoelen we hetzelfde? Vang ik de juiste signalen op? Is mijn boodschap duidelijk overgekomen? Sluit ik aan bij de leefwereld van mijn cliënt?

Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel. Kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.

En dit is vaak niet alleen een probleem van ‘taal’. Ook andere waarden en normen spelen parten: de beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met adviezen en de eigen invulling ervan spelen ook een heel belangrijke rol. Ook zorgverleners hebben ‘een cultuur’.

In de huidige samenleving wordt beroep gedaan op “cultuursensitieve professionals”, op competenties die vaak aanwezig zijn maar vaak niet bewust of ontwikkeld zijn. Wat houdt dit nu precies in? Waar kunnen we nog bijleren? Want hulpverleners zijn zich niet altijd bewust van blinde vlekken.

In deze workshop geven we inzichten, handvatten , tips, tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties van het personeel te versterken. We werken via het Topoi model (E. Hoffman). Zo kunnen we alle facetten van professioneel omgaan met diversiteit aankaarten.

Vele materialen worden ook meegebracht.

Website: www.vormingscentrum.hivset.be

Islamitisch perspectief op ziekte en lijden

Prof. Dr. Chaïma Ahaddour

In deze presentatie wordt op een unieke en inzichtelijke wijze een perspectief getoond vanuit de Islam op ziekte en lijden. In het kader van cultuursensitieve zorg is het aangewezen voor hulpverleners om kennis te verwerven hoe religie en in dit geval de Islam invloed heeft op ziekte en lijden.

Inhoud

 • Islam
 • Leren van het verhaal van de profeet Ayyub/Job in ziekte en zorg
 • Ziekte gezondheid en geneeskunde
 • Levenseinde
 • Smeekbeden
 • Aanbevelingen
 • Handvaten

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Cultuursensitieve zorg

In deze informatiebrochure van VILANS wordt een beknopte en overzichtelijke samenvatting gegeven van wat cultuursensitieve zorg kan betekenen in zowel de gezondheidszorg als welzijnszorg. Specifiek bekijkt men het perspectief op de ouderenzorg.

Voor meer informatie: https://www.vilans.nl/

De Asielprocedure

Meester Liselotte Rector

In deze presentatie wordt op een duidelijke manier een overzicht gegeven van de erkenningsprocedure door meester Liselotte Rector. Thema's: uit het vreemdelingenrecht; de aanvraag, de verantwoordelijkheid van de behandeling (DVZ), de behandeling ten gronde, toekenning van de vluchtelingenstatus, subsidiaire beschermingsstatus en het beroep.

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Interculturele diagnostiek en psychotherapie

Nathalie Destoop, psycholoog.

Inhoud

 • Interculturele diagnostiek
  • Belang van de context
  • psychologisch testmateriaal en meetinstrumenten
  • Meetinstrumenten bij patiënten met migratieachtergrond
 • Interculturele psychotherapie
  • Psychotherapie universeel?
  • Verschillende zelfbeelden
  • Cultuursensitieve psychotherapie
  • Cultuursensitieve CBT en IPT in de praktijk

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Culturele psychotherapie

Samrad Ghane, PhD, MSc
Gz-psycholoog/medisch antropoloog

Inhoud

 • Effect reguliere behandelingen bij patiënten met een migratieachtergrond
 • Culturele competenties
 • Culturele psychotherapie: alliantievorming
 • Model voor cultureel aangepaste behandelingen
 • Do's en Dont's bij aanpassing van psychotherapie

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

De culturele formulering en het culturele interview

Dr Simon Groen, cultureel antropoloog, en Drs Charlotte Clous, cultureel antropoloog.

Inhoud

 • Wat is cultuur?
 • Cultuur in de diagnostiek
 • Culturele formulering: Historiek
 • Het culturele interview als methode
  • Vragenlijst
  • Typering en relevantie
  • Uitgangspunten
  • Richtlijnen voor de praktijk

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Inleiding in de transculturele psychiatrie

Prof. Mario Braakman, Hoogleraar transculturele forensische psychiatrie, Universiteit Tilburg

Prof. Braakman gaf op 29 september 2020 een vorming over transculturele psychiatrie.

Inhoud

 • Culturele context van de patiënt
 • methodiek van het culturele interview
 • Culturele equivalentie bij psychodiagnostiek

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Psychiatrische zorg voor asielzoekers

Prof. Kortmann em. psychiatrie en transculturele psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen

Inhoud

 • Moeilijkheden voor asielzoekers
 • cultuur-typeringen
 • etnocentrisme
 • affectieve en cognitieve empathie
 • cultuurkloof
 • culturele diagnostiek en behandeling
 • competenties voor de hulpverlener
Prof. Kortmann gaf op 13 oktober 2020 een boeiende presentatie als introductie en vorming van cultuursensitieve zorg in de GGZ.

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Workshop - Algemene inleiding cultuursensitieve zorg

Inhoud

 • Migratie
 • Culturele diversiteit
 • Integratie
 • Cultuur
 • Het project POZAH
 • Gezondheidszorg en cultuur
 • Cultuursensitieve zorg
 • Vereiste competenties

Meer informatie of deelnemen?

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.

- Nelson Mandela

Opleiding - Het gebruik van het CI

Inhoud

 • Invloed van cultuur op symptomen, klachten en gedrag 
 • Dilemma: cultuur is complex en zeer verschillend
 • Niet iedereen is hetzelfde, elk individu is uniek

Meer informatie of deelnemen?

Meer weten? Neem contact op met Godfried Van Beuren https://cultuursensitieveggz.be/contact/

Tussen dromen en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren

- Willem Elsschot
Een vorming op maat

We organiseren ook vormingen op maat

Neem contact op