The Sound of Young

The Sound of Young is een tool voor begeleiders en jongeren. Een combinatie van video’s en handreikingen helpt hen het (groeps)gesprek aan te gaan rond drie relevante levensthema’s: diversiteit, seksualiteit en mentaal welzijn.

Deze thema’s zijn voor veel jongeren een belangrijk onderdeel van hun leven, waarbij aandacht nodig is voor de individuele verschillen tussen mensen. The Sound of Young wil jongeren de kans en gelegenheid geven om te praten over deze thema’s en hen leren omgaan met de emoties, gevoelens, gedachten en ervaringen die ermee gepaard gaan.

De video’s zijn getuigenissen van andere jongeren en nodigen de jongeren uit om zelf over deze thema’s te spreken. Via een onderlinge dialoog worden jongeren weerbaarder en ontwikkelen ze competenties om met dergelijke sociaal-maatschappelijk thema’s om te gaan.

In de handreikingen vinden begeleiders (leraar, hulpverlener,…) een theoretische achtergrond over de thema’s, een reeks modererende vaardigheden en verwijzigingen naar andere waardevolle tools.

Download de video’s en handreikingen.

Thema 1: Diversiteit

Onze samenleving wordt steeds diverser. Hoe ervaren jongeren dit?

Download de video en handreiking.

Thema 2: Seksualiteit

Veel jongeren hebben heel wat vragen en onzekerheden over seks en relaties. Er samen over spreken kan het voor hen eenvoudiger maken.

Download de video en handreiking.

Thema 3: Mentaal welzijn

Jongeren zijn kwetsbaar. Toch kunnen zijn capaciteiten en vaardigheden ontwikkelen om weerbaarder te worden.

Download de video en handreiking.

Aan de slag

  1. Kies rond welk thema je wil werken met de jongeren.
  2. Download de video en bijbehorende handreiking.
  3. Toon de video en zet het groepsgesprek in gang.

Meer informatie of suggesties?

Neem contact op.