Cultuursensitieve
Zorgverlening GGZ

Hulpverlening die altijd kwaliteitsvol en effectief is, ongeacht iemands culturele achtergrond.

Cultuursensitieve zorgverlening in de GGZ

België is een multiculturele samenleving. Om iedereen kwaliteitsvolle en effectieve GGZ te kunnen bieden, moeten we onze hulpverlening afstemmen op de persoonlijke behoeften, omstandigheden, opvattingen, waarden en normen van de patiënt. We moeten ons durven openstellen en verder kijken dan onze Westerse tradities. 

Kleinman schreef al in 1977 dat we de interpretatie van ziekte en gezondheid niet los kunnen zien van culturele processen en dat ziekte-ervaringen in hun kern sociaal geconstrueerd worden. Er is een verband tussen enerzijds culturele achtergrond, etniciteit en anderzijds de verschijningsvorm van psychische aandoeningen, hulpzoekgedrag, maar ook de effectiviteit van behandelmethoden in de GGZ. Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van cultuursensitieve methodieken in de GGZ zowel psychodiagnose als de behandeling aanzienlijk verbeteren.

Als organisatie Broeders van Liefde geloven wij in de kracht en de rijkdom van een kleurrijke en diverse samenleving. Als zorgactor in de GGZ zetten wij daarom in op cultuursensitieve zorg. Psychisch lijden is dan wel universeel, de psychiatrische aandoeningen kunnen zich naargelang de culturele achtergrond op totaal verschillende wijze manifesteren. Dit leren begrijpen zal ons helpen onze behandelmethodieken en uitkomsten voor mensen uit een andere cultuur te optimaliseren en te verbeteren.

We willen de toepassing van cultuursensitieve methodieken in de GGZ stimuleren en optimaliseren en daarom doen we aan sensibilisering, ontwikkelen we methodieken, lanceren we onderzoeksprojecten en organiseren we opleidingen en vormingen.

Het verhaal van Myriam en haar psychiater Jan

"

Niet iedereen die zwerft is de weg kwijt.

— J. R. R. Tolkien

Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen. We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen. Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk. We geloven in de kracht en de rijkdom van een kleurrijke en diverse samenleving. Daarom zetten we als actor in de geestelijke gezondheidszorg in op cultuursensitieve zorg. 

“Niemand heeft het recht om zijn eigen waarheid boven de andere te zetten. We moeten perspectieven naast elkaar zetten.” Broeder Veron Raes

www.broedersvanliefde.be

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius is een eigentijds psychiatrisch centrum met 152 ziekenhuisbedden. We behoren tot de groep Broeders van Liefde en vervullen een sterk regionale functie. We zetten sterk in op vernieuwingsprojecten met het oog op een betere geestelijke gezondheidszorg. Daarom geloven we sterk in de waarde van Cultuursensitieve zorg en willen we die boodschap mee uitdragen.

www.alexiusgrimbergen.be

Projecten

We ontwikkelen behandelingstrajecten en lanceren onderzoeksprojecten om te innoveren en cultuursensitieve methodieken verder te implementeren en optimaliseren.

Ontdek onze projecten

Referenties

Cultuursensitieve zorgverlening is evidence-based en wetenschappelijk onderbouwd. Wij volgen op, bestuderen en brengen de belangrijkste wetenschappelijke artikels, boeken en websites bij elkaar.

Vorming

We organiseren opleidingen en vormingen om de competenties van hulpverleners in de GGZ te verhogen in drie domeinen: kennis, vaardigheden en methodieken, en attitude.

Ontdek onze vormingen

Een vraag? Meer weten?
Neem contact op.